Tijdzones

In de wereld hebben wij te maken met vele diverse tijdzones en voor veel mensen is het ook totaal onbekend wat de tijdzones in de wereld precies inhouden en betekenen.
De aarde is onderverdeeld in diverse tijdzones, wanneer wij over zo’n zone praten dan praat men over een gebied op aarde waarbij men werkt met een gelijke standaard tijd.
In de loop der eeuwen heeft men door middel van het meten van de tijd de diverse verschillende tijdzones ontwikkelt.

Het meten van tijd en de verdere ontwikkeling van de zogenoemde tijdzones waren in het verleden vooral belangrijk voor de verdere ontwikkeling van spoornetwerken en het afstemmen van treinverkeer in diverse gebieden.
Doordat er hiervoor geen duidelijke eenheid in het gebruik van tijd aanwezig was, eerder gebruikte men hier als oplossing de lokale tijd voor in combinatie met de lokale -12 uurs tijd, dit bleek echter niet de gewenste resultaten op te leveren en voelde men zich geroepen tot meer onderzoek om de lopende problemen op te lossen.

tijdzones

Greenwich Mean Time
Men geeft tegenwoordig de tijdzones van het land of aanwezige gebied aan als het tijdverschil van de zone door middel van UTC. UTC is vergelijkbaar met de Greenwich Mean Time en staat vaak aangegeven met de afkortingen van GMT. GMT is de tijdzone waar men gebruik van maakt in onder anderen het Verenigd Koninkrijk, wanneer wij de officiële betekenis van de tijdzone er bij nemen spreken wij over de middelbare tijdzone van het Koninklijk Observatorium van Greenwich dat als zogenoemde sterrenwacht ten boek staat. Het is een vaststaand feit dat de UTC tijd praktisch gezien overeenkomt met de Greenwich Mean Time. Wanneer de GMT tijd 12.00 uur s `middags aanduid wilt dat zeggen dat middelbare zon precies op het hoogste punt in de hemel van het zuiden staat.
Eigenlijk bestaat de Greenwich Mean Time afgekort als de GMT uit een compromis tussen de franse TUC tijd en de Engelse CUT tijdzone.

UTC
UTC is zoals eerder besproken vergelijkbaar met de Greenwich Mean time die hierboven is besproken.
UTC is in Nederland aangeduid als de gecoördineerde wereldtijd en de UTC mag zich officieel dan ook niet als afkorting voor een tijdzone laten gelden.
Omdat UTC zich officieel niet als tijdzone mag laten gelden gebruikt men binnen militaire kringen veelal de  benaming Zulu Time.
Uitgezonderd van de Britse eilanden en Portugal gebruikt men in West Europa de UTC tijd.
Dat wil zeggen dat men in de winter UTC+1 en in de zomer UTC+2 tijd gebruikt, men bedoeld hiermee dat er op dat moment gebruik gemaakt zal worden van een tijd die 1 en 2 uur later is dan de standaardtijd die men hanteert.
Men maakt vooral gebruik van de UTC tijd wanneer men spreekt over tijden in de scheep en luchtvaart.
Naast de luchtvaart en scheepsvaart maakt men ook gebruik van de UTC tijd bij het opstellen van weerrapporten en weertabellen.

Verkeer
Wat men wellicht niet had verwacht maar internationaal wel in gebruik genomen is, is het feit dat de UTC tijd ook gebruikt wordt bij de Tachograaf.
Een Tachograaf meet de rusttijden en snelheden van een vrachten of ander belangrijk vervoer waarbij regels zijn opgesteld door de politiek om eventuele ongelukken door middel van verkeerd in acht genomen rusttijden te voorkomen.
Naast Nederland en België zijn er nog vele andere West Europese landen die gebruik maken van de Tachograaf waarop de UTC tijd als leidend tijd gebruikt is.
Door het gebruik van de UTC tijdzone is het voor internationale controle instanties makkelijker om de daar gelende wetten met betrekking tot de rusttijden te controleren en na te leven.

Website door Elixzer Media